000 01654nam a2200253 a 4500
001 454033
005 20200602121218.0
007 t
008 050617s2005 0 tha
020 _a9742033099
035 _a(OCoLC)683114857
050 _aKPT2840
_b.อ633
100 0 _aอำพน เจริญชีวินทร์.
_9255573
245 1 0 _aหลักกฎหมายละเมิดทางปกครอง :
_bละเมิดทางปกครอง การกระทำละเมิดทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระทำละเมิดทางปกครองของหน่วยงานทางปกครอง ความรับผิด กำหนดเวลาฟ้องคดี /
_cอำพน เจริญชีวินทร์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bนิติธรรม,
_c2548.
300 _a2, 3, 312 หน้า.
650 4 _aความรับผิดของราชการ
_zไทย.
_9257911
650 4 _aละเมิด
_zไทย.
_912155
650 4 _aกฎหมายปกครอง
_zไทย.
989 0 _aอำพน เจริญชีวินทร์.
_bพิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่).
_dกรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549.
_etha
_tหลักกฎหมายละเมิดทางปกครอง :
_z9742033609
942 _cGB
_03
_2lcc
997 _aBF, PJ
_bPP
_dSS
_jWU
_kCM
999 _c454033
_d454033