000 01506nam a2200253 a 4500
001 456875
005 20200602121856.0
007 t
008 050802s2005 0 tha
020 _a9749723767
035 _a(OCoLC)858413303
050 _aHB846.3
_b.ป463
100 0 _aประถมพงศ์ ศรีนวล.
_9478726
245 1 0 _aการวิเคราะห์ switching costs ในอุตสาหกรรมการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ =
_bAn analysis of switching costs in mobile phone service industry /
_cโดย ประถมพงศ์ ศรีนวล.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2548.
300 _a6, 123 แผ่น :
_bภาพประกอบ.
502 _aวิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aค่าใช้จ่ายทางธุรกรรม.
_9480806
650 4 _aโทรศัพท์เคลื่อนที่
_zไทย
_xการศึกษาเฉพาะกรณี.
_9439809
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/ec/0538/01ชื่อเรื่อง.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_02
_2lcc
997 _aBF, PJ
_bPP
_dSS
_kCM
999 _c456875
_d456875