000 01476nam a2200265 a 4500
001 458168
005 20210814141137.0
007 t
008 050822s2005 0 tha
020 _a9742882541
020 _a9742884137 (2549)
035 _a(OCoLC)609289744
050 _aKPT511
_b.ก94 2548
100 0 _aกิตติศักดิ์ ปรกติ.
_984654
245 1 0 _aคำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง :
_bหลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล /
_cโดย กิตติศักดิ์ ปรกติ.
250 _a[แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bวิญญูชน,
_c2548.
300 _a236 หน้า.
500 _aแก้ไขและเพิ่มเติมจาก: วิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป : ภาค 1/2547 บุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล : เอกสารประกอบการศึกษา. 2546.
650 4 _aบุคคล (กฎหมาย)
_zไทย.
_935601
650 4 _aนิติบุคคล
_zไทย.
_9154330
942 _cGB
_07
_2lcc
997 _aBF, PJ
_bWU
_dYS
_fSG, BF
_kCM
_gV
999 _c458168
_d458168