000 01649nam a2200313 a 4500
001 459685
005 20201129193157.0
007 t
008 050913s2005 0 tha
020 _a9745047325
035 _a(OCoLC)860791864
050 _aKPT4604.32477
_b.บ72
100 0 _aบุญร่วม เทียมจันทร์.
_913597
245 1 0 _aประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แปลไทย-อังกฤษ /
_cพิจารณ์โดย บุญร่วม เทียมจันทร์ ; commentary by Viriya Gajaseni ; translated by Yongyuth V's yuthankun = The Criminal Procedure Code up date 2005-2008 / พิจารณ์โดย บุญร่วม เทียมจันทร์ ; commentary by Viriya Gajaseni ; translated by Yongyuth V's yuthankun .
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสูตรไพศาล,
_c[2548?]
300 _a4, 4, 166 หน้า.
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
650 4 _aวิธีพิจารณาความอาญา
_zไทย.
650 4 _aCriminal procedure
_zThailand.
700 0 _aวิริยะ คชเสนี.
_9418829
700 0 _aยงยุทธ์ วิริยายุทธังกุร.
_940116
700 0 _aBoonroum Tiamchan.
_9484845
700 0 _aViriya Gajaseni.
_9484846
700 0 _aYongyuth Viriyayuthankun.
_9484847
740 4 _aThe Criminal Procedure Code up date 2005-2008.
942 _cGB
_03
_2lcc
997 _aSG, PJ
_bPP
_dSU
_gV
_jWU
_kCM
999 _c459685
_d459685