000 01165nam a2200241 a 4500
001 460046
005 20200602122610.0
007 t
008 050919s2005 0 tha
020 _a9749310764
035 _a(OCoLC)683113702
050 _aHG5750.565
_b.ร72
100 0 _aรุจพงศ์ ประภาสะโนบล.
_9483808
245 1 0 _aความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ /
_cรุจพงศ์ ประภาสะโนบล.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
_c2548.
300 _a109 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
490 0 _aคู่มือชีวิต ;
_vชุดที่ 1
650 4 _aกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
_zไทย.
_9491945
650 4 _aการลงทุน
_zไทย.
942 _cGB
_06
_2lcc
997 _aSG, PI
_bPP
_dPR
_fTW
_jWU
_kCM
_gV
999 _c460046
_d460046