000 01005nam a2200217 a 4500
001 461398
005 20200602122836.0
007 t
008 051027s2005 0 tha
020 _a9742882363
035 _a(OCoLC)860119511
050 _aKPT2070
_b.ศ74
100 0 _aศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.
_9352981
245 1 0 _aหลักและวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในกรณีที่มีบทบัญญัติว่า "ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ" /
_cศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2548.
300 _a258 หน้า.
650 4 _aกฎหมายรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9171141
942 _cGB
_09
_2lcc
997 _aBF, PI
_bPP
_dYU
_jWU
_kCM
999 _c461398
_d461398