000 01460nam a2200253 a 4500
001 466396
005 20211130092104.0
007 t
008 060206s2005 0 tha
020 _a9749376137
035 _a(OCoLC)860059729
050 _aK52.อ6
_bก84
100 0 _aเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.
_995580
245 1 0 _aภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา =
_bEnglish for lawyers : criminal law, criminal procedure law /
_cโดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bหจก.จิรรัชการพิมพ์,
_c2548.
300 _a278 หน้า.
500 _aชื่อเรื่องที่สัน: ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.
650 4 _aกฎหมาย
_xศัพท์บัญญัติ.
_9177025
650 4 _aกฎหมาย
_xภาษา.
_939625
650 4 _aการเขียนทางกฎหมาย.
_9294427
942 _cGB
_043
_2lcc
997 _aBF, PJ
_bPP
_dSU
_gV
_jWT
_kCM
999 _c466396
_d466396