000 01331nam a2200253 a 4500
001 467435
005 20200602123922.0
007 t
008 060301s2005 0 tha
020 _a9745064165
035 _a(OCoLC)860067377
050 _aS471.ท9
_bป633
100 0 _aปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์.
_9291781
245 1 0 _aเกษตรกรรมทางเลือก :
_bเครือข่ายประชาสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน /
_cปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และคณะ.
260 _aนนทบุรี :
_bสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ,
_c2548.
300 _aix, 94 หน้า :
_bภาพประกอบ.
490 1 _aเอกสารวิชาการ ;
_vลำดับที่ 5
650 4 _aเกษตรกรรมทางเลือก
_zไทย.
_998900
650 4 _aเครือข่ายทางสังคม
_zไทย.
830 0 _aเอกสารวิชาการ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ) ;
_vลำดับที่ 5.
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _aBF, PI
_bWU
_dSS
_jWT
_kCM
999 _c467435
_d467435