000 01673nam a2200217 a 4500
001 468641
005 20200602124200.0
007 t
008 060324s2003 0 tha
020 _a9749646118
035 _a(OCoLC)860042031
050 _aJQ1746.ฮ13อ9
_bก633
245 0 0 _aการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
_bการติดตามประเมินผลการถ่ายโอนบุคลากรระยะที่ 1 และยุทธศาสตร์การสร้างระบบการถ่ายโอนบุคลากรสู่ท้องถิ่น : รายงานการศึกษา /
_cคณะอนุกรรมการด้านการถ่ายโอนบุคลากรและอำนาจหน้าที่.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.,
_c2546.
300 _a[8], 97, 56 หน้า :
_bภาพประกอบ.
651 4 _aไทย
_xข้าราชการและพนักงาน
_xการโอนย้าย.
_9268235
710 2 _aสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
_bคณะอนุกรรมการด้านการถ่ายโอนบุคลากรและอำนาจหน้าที่.
_9493357
942 _cGB
_01
_2lcc
997 _aTW, PI
_bWU
_dST
_jWT
_kCM
_fBF
_gV
999 _c468641
_d468641