000 01666nam a2200253 a 4500
001 471092
005 20210216155631.0
007 t
008 090608s2006 0 tha
035 _a(OCoLC)934528964
050 _aKPT1942
_b.ส72
100 0 _aสุกัญญา ประดิษฐ์วิทยา,
_d2520-
_9494817
245 1 0 _aข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลาย :
_bศึกษาเฉพาะกรณีการประกอบอาชีพรับราชการ = The occupational restrictions of bankrupt : a case study of government official /
_cโดย สุกัญญา ประดิษฐ์วิทยา.
246 1 1 _aOccupational restrictions of bankrupt :
_ba case study of government official
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2549.
300 _a7, 197 แผ่น :
_bภาพประกอบ.
500 _aสารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aล้มละลาย
_zไทย.
651 4 _aไทย
_xข้าราชการและพนักงาน
_xสถานภาพทางกฎหมาย.
_9251650
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/0693/01TITLE.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cGB
_04
_2lcc
997 _aTW, VB
_bWU
_dSU
_jWT
_kCM
999 _c471092
_d471092