000 01608nam a2200277 a 4500
001 471232
005 20200602124900.0
007 t
008 090614s2006 0 tha
020 _a9749728785
035 _a(OCoLC)880754565
050 _aKPT939.3.ล24
_bณ622
100 0 _aณัชชา จิระสวัสดิ์.
_9495033
245 1 0 _aปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของผู้แทนหรือตัวแทนบริษัทในเช็ค =
_bThe legal problems concerning signature of representative or agent of the company in check /
_cโดย ณัชชา จิระสวัสดิ์.
246 1 1 _aLegal problems concerning signature of representative or agent of the company in check
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2549.
300 _a7, 194 แผ่น.
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aเช็ค
_zไทย.
650 4 _aลายมือชื่อ (กฎหมาย)
_zไทย.
_9435129
650 4 _aตัวแทน (กฎหมาย)
_zไทย.
_951176
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/0100/01ชื่อเรื่อง.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_01
_2lcc
997 _aTW, VB
_bPP
_dSS
_jWT
_kCM
999 _c471232
_d471232