000 01106nam a2200253 a 4500
001 471248
005 20210321133626.0
007 t
008 060614s2006 0 tha
020 _a9742883629
035 _a(OCoLC)860069547
050 _aK5401
_b.ค33 2549
100 0 _aคณิต ณ นคร,
_d2480-
_995710
245 1 0 _aกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา /
_cคณิต ณ นคร.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 7, ปรับปรุงใหม่และแก้ไขเพิ่มเติม.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2549.
300 _a812 หน้า.
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
500 _aมีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.
650 4 _aวิธีพิจารณาความอาญา.
942 _cACOM
_061
_2lcc
997 _aSG, VB
_bPP
_dYS
_gV
_kCM
_jMS
999 _c471248
_d471248