000 01724nam a2200277 a 4500
001 471479
005 20200602124942.0
007 t
008 090616s2006 0 tha
020 _a9749729315
035 _a(OCoLC)748241373
050 _aKPT3098
_b.ว644
100 0 _aวัลภ์ วิเศษสุวรรณ์.
_9495585
245 1 0 _aการกระทำโดยงดเว้น :
_bศึกษากรณีความรับผิดทางอาญาของแพทย์ในการปฏิบัติตามคำปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วย = Omission : study on medical criminal liability for complying with the refusal of patient /
_cโดย วัลภ์ วิเศษสุวรรณ์.
246 1 1 _aOmission :
_bstudy on medical criminal liability for complying with the refusal of patient
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2549.
300 _a8, 200 แผ่น.
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aกฎหมายการแพทย์
_zไทย.
650 4 _aการละเว้นทางอาญา
_zไทย.
_9496754
650 4 _aจรรยาบรรณทางการแพทย์.
_961517
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/0332/01ชื่อเรื่อง.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_012
_2lcc
997 _aTW, VB
_bPP
_dSS
_kCM
999 _c471479
_d471479