000 01456nam a2200265 a 4500
001 471505
005 20200602124947.0
007 t
008 090616s2006 0 tha
020 _a9749730402
035 _a(OCoLC)880754568
050 _aKPT939.3.ด73
_bช473
100 0 _aชยุตม์ วิชชุประภา.
_9495396
245 1 0 _aปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเช็คเดินทาง =
_bThe legal problems of the traveller's cheques /
_cโดย ชยุตม์ วิชชุประภา.
246 1 1 _aLegal problems of the traveller's cheques
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2549.
300 _a10, 245 แผ่น :
_bภาพประกอบ.
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aเช็คเดินทาง
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
_9496542
650 4 _aเช็คเดินทาง
_zไทย.
_9496543
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/0073/01ชื่อเรื่อง.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_01
_2lcc
997 _aTW, VB
_bPP
_dST
_kCM
_jMS
999 _c471505
_d471505