000 01606nam a2200277 a 4500
001 471971
005 20200602125116.0
007 t
008 060622r20052004 0 tha
020 _a9746456733 (ล. 1. ต. 1)
020 _a9746456741 (ล. 1. ต. 2)
020 _a9746456768 (ล. 2. ต. 1)
020 _a9746459929 (ล. 2. ต. 2)
035 _a(OCoLC)934529047
050 _aJF1358
_b.น845
245 0 0 _aแนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ =
_bConcepts theories and principles of public administration /
_cมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
246 1 1 _aConcepts theories and principles of public administration
260 _aนนทบุรี :
_bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
_c2547.
300 _a2 เล่ม ใน 4 :
_bภาพประกอบ.
505 0 _aล. 1. ต. 1-2. ประมวลสาระชุดวิชา -- ล. 2. ต. 1-2. แนวการศึกษาชุดวิชา.
650 4 _aการบริหารรัฐกิจ.
710 2 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_bสาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
_984586
942 _cGB
_039
_2lcc
997 _aSG, PI
_bWU
_dSS
_kCM
_fBF
_gV
_jMS
999 _c471971
_d471971