000 01674nam a2200265 a 4500
001 471972
005 20200902163636.0
007 t
008 060622s2006 0 tha
020 _a9742033609
035 _a(OCoLC)860161487
050 _aKPT2840
_b.อ633 2549
100 0 _aอำพน เจริญชีวินทร์.
_9255573
245 1 0 _aหลักกฎหมายละเมิดทางปกครอง :
_bละเมิดทางปกครอง การกระทำละเมิดทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระทำละเมิดทางปกครองของหน่วยงานทางปกครอง ความรับผิด กำหนดเวลาฟ้องคดี /
_cอำพน เจริญชีวินทร์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่).
260 _aกรุงเทพฯ :
_bนิติธรรม,
_c2549.
300 _a2, 4, 334 หน้า.
650 4 _aความรับผิดของราชการ
_zไทย.
_9257911
650 4 _aละเมิด
_zไทย.
_912155
650 4 _aกฎหมายปกครอง
_zไทย.
989 0 _aอำพน เจริญชีวินทร์.
_dกรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548.
_etha
_tหลักกฎหมายละเมิดทางปกครอง :
_z9742033099
942 _cGB
_09
_2lcc
997 _aSG, VB
_bPP
_dYS
_jWU
_kCM
999 _c471972
_d471972