000 02117cam a2200313 4500
001 48006
005 20200601235501.0
008 s1983 0 tha
035 _a(OCoLC)934567174
050 _aNA1522.ก4
_bว65
245 0 0 _aพระที่นั่งวิมานเมฆ.
260 _aกรุงเทพฯ,
_bธนาคารทหารไทยจำกัด,
_c2526.
300 _a6 เล่ม.
_bภาพสีประกอบ.
505 0 _aล. 1. พระที่นั่งวิมานเมฆ โดย ธงทอง จันทรางศุ.- ล. 2. เครื่องถม โดย เสนอ นิลเดล จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ และ เขมทัต วิศวโยธิน.- ล. 3. เครื่องแก้ว โดย เขมทัต วิศวโยธิน.- ล. 4. เครื่องกระเบื้อง โดย เขมทัต วิศวโยธิน.- ล. 5. เครื่องพิพิธภัณฑ์ โดย เขมทัต วิศวโยธิน.- ล. 6. เครื่องทองและเครื่องเงิน โดย เขมทัต วิศวโยธิน.
610 2 4 _aพระที่นั่งวิมานเมฆ.
_9263782
700 0 _9215321
_aธงทอง จันทรางศุ,
_d2498-
700 0 _aเสนอ นิลเดช,
_d2477-
_957264
700 0 _aจุลทัศน์ พยาฆรานนท์,
_d2476-
700 0 _aเขมทัต วิศวโยธิน,
_d2501-
_9330410
740 0 _aพระที่นั่งวิมานเมฆ.
740 0 _aเครื่องแก้ว.
740 0 _aเครื่องถม.
740 0 _aเครื่องกระเบื้อง.
740 0 _aเครื่องพิพิธภัณฑ์.
740 0 _aเครื่องทองและเครื่องเงิน.
942 _cRRB
_2lcc
_02
997 _cV
_gV
999 _c48006
_d48006