000 02151nam a2200241 a 4500
001 480357
005 20201103161509.0
007 t
008 061115s2006 0 tha
020 _a9749993799
_z9742610819
035 _a(OCoLC)880761078
050 _aKPT1572
_b.จ73 2549
245 0 0 _aการดำเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ :
_bปัญหาและแนวทางการแก้ไข (ฉบับสมบูรณ์) /
_cคณะผู้ศึกษา จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย ... [และคนอื่นๆ].
250 _a[แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะทำงานส่งเสริมการดำเนินกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม คณะอนุกรรมการส่งเสริมความไว้วางใจ ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ,
_c2549.
300 _a31, 367 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aการบริหารงานยุติธรรม
_zไทย (ภาคใต้)
_9493637
700 0 _aจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย,
_d2502-
_9469467
989 0 _aจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย,
_d[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2548.
_etha
_tการดำเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ :
_z9742610819
942 _cGB
_05
_2lcc
997 _aBF, VB
_bWU
_dYS
_fBF, SG
_jWU
_kCM
_gV
999 _c480357
_d480357