000 02112cam a2200349 4500
999 _c48190
_d48190
001 48190
005 20210727085635.0
007 ta
008 s1972 th 0 tha
035 _a(OCoLC)934567379
050 _aHJ191.ท93
_bส4
100 0 _aสมนึก แตงเจริญ.
_951432
245 1 0 _aการคลังของประเทศไทย
_cรวบรวมโดย สมนึก แตงเจริญ, โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ และ ไพศาล ชัยมงคล.
260 _aนครหลวงฯ,
_bโรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์,
_c2515.
300 _a173 หน้า.
505 0 _aปัญหาภาษีอากรบางประการของไทย โดย อรัญ ธรรมโน.- หนี้รัฐบาล โดย เรณู ไพโรจน์บุตร. - การก่อหนี้กู้กับต่างประเทศ โดย เสนาะ อูนากูล.- การออมภาครัฐบาล โดย วลัยภรณ์ วชิรมน.
650 4 _aการคลังสาธารณะ
_zไทย.
_934102
650 4 _aงบประมาณ.
_938701
700 0 _aโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์,
_d2486-
_948994
700 0 _aไพศาล ชัยมงคล,
_d2481-
_9191065
700 0 _aอรัญ ธรรมโน,
_d2477-
_962991
700 0 _aเรณู ไพโรจน์บุตร.
_9349098
700 0 _aเสนาะ อูนากูล,
_d2474-
_948571
700 0 _aวลัยภรณ์ วชิรมน.
_9191045
740 0 _aปัญหาภาษีอากรบางประการของไทย.
740 0 _aหนี้รัฐบาล.
740 0 _aการก่อหนี้กู้กับต่างประเทศ.
740 0 _aการออมภาครัฐบาล.
942 _cGB
_2lcc
_01
997 _cV