000 00809cam a2200205 4500
001 48218
005 20171125110606.0
008 s2528 0 tha
035 _a(OCoLC)934567160
050 _aHJ191.ท92
_bส67
110 2 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_bสาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
245 1 0 _aการคลังและงบประมาณ
_b(Public finance and budgeting).
260 _aกรุงเทพฯ,
_c2528.
300 _a2 เล่ม.
_bตาราง, แผนภูมิ.
650 4 _aการคลังสาธารณะ.
650 4 _aงบประมาณ.
650 4 _aภาษีอากร.
942 _cGB
_012
999 _c48218
_d48218