000 01078nam a2200229 a 4500
001 482615
005 20220330044315.0
007 t
008 061219s2006 0 tha
020 _a9744492856
035 _a(OCoLC)683046520
050 _aHC445
_b.ว67776
100 0 _aวิทยากร เชียงกูล,
_d2489-
_931869
245 1 0 _aนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ :
_bการทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (conflict of interest) /
_cวิทยากร เชียงกูล.
260 _aนนทบุรี :
_bสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
_c2549.
300 _a232 หน้า.
651 4 _aไทย
_xนโยบายเศรษฐกิจ
_y2544-2548.
_9465375
650 4 _aผลประโยชน์ขัดกัน
_zไทย.
_9462874
942 _cGB
_027
_2lcc
997 _aSG, PC
_bWU
_dSU
_kCM
_fSG, MS
_gV, K
999 _c482615
_d482615