000 02336nas a2200313 4500
999 _c483015
_d483015
001 483015
005 20200602131849.0
007 c
008 061225c20059999 ar 0 tha
035 _a(OCoLC)934531197
050 _aQ180.ท9
_bว639
090 _aCDG85
245 0 0 _aทำเนียบโครงการวิจัย
_h[ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] /
_cจัดทำโดย ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย/ภารกิจข้อมูลวิจัยและการบริหารจัดการข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bศูนย์,
_c2549-
300 _aซีดี-รอม ;
_c4 3/4 นิ้ว.
300 _aเล่ม :
_bภาพสีประกอบ.
310 _aรายปี
362 0 _a2548-
500 _aหนังสือเริ่มจัดทำปี 2550 มีเนื้อหาเฉพาะสถิติข้อสนเทศการวิจัย.
500 _aหนังสือใช้ชื่อ: ทำเนียบโครงการวิจัย : สถิติข้อสนเทศการวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย นักวิจัย และหน่วยงานวิจัย
599 _aคนละรายการกับ bib164756 คนละหน่วยงานจัดทำ.
650 4 _aวิจัย
_zไทย
_xสถิติ
_zวารสาร.
_9570898
650 4 _aวิจัย
_zไทย
_xทำเนียบนาม
_zวารสาร.
_9574256
710 2 _aสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
_bศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.
_9150693
740 0 _aทำเนียบโครงการวิจัย : สถิติข้อสนเทศการวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย นักวิจัย และหน่วยงานวิจัย.
942 _cCD
_2lcc
997 _aSG, VB
_bWU
_fPC, K
_gV