000 01361nam a2200253 a 4500
001 484607
005 20200602132309.0
007 t
008 070119s2006 0 tha
020 _a9749495616
035 _a(OCoLC)683049969
050 _aKPT1147.ก49
_b2549
245 0 0 _aรวมคำสั่งศาลล้มละลายกลางคดีทีพีไอ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bกรีน ลิบรา,
_c2549.
300 _a255 หน้า.
650 4 _aการฟื้นฟูบริษัท
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9418722
650 4 _aคำพิพากษาศาล
_zไทย.
_936715
610 2 4 _aบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย
_xการฟื้นฟู.
_9507672
710 2 _aสำนักพิมพ์กรีน ลิบรา.
_9513424
989 0 _bพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
_dกรุงเทพฯ : กรีน ลิบรา, 2550.
_etha
_tรวมคำสั่งศาลล้มละลายกลางคดีทีพีไอ /
_z9789748001760
942 _cGB
_03
_2lcc
997 _aSG, PJ
_bAS
_fMS, BF
_dSU
_kCM
_gV
999 _c484607
_d484607