000 01533nam a2200229 a 4500
001 485993
005 20200602132614.0
007 t
008 070207s2006 0 tha
035 _a(OCoLC)934531682
050 _aQH75
_b.ก64
245 0 0 _aการดำเนินงานของประเทศไทยตามข้อตกลงพหุภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ /
_cคณะบรรณาธิการ อัษฎาพร ไกรพานนท์ ... [และคนอื่นๆ].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
_c2549.
300 _a284 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ.
650 4 _aการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.
_93744
650 4 _aการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม.
700 0 _aอัษฎาพร ไกรพานนท์.
_9510018
942 _cGB
_08
_2lcc
997 _aMS, BF
_bAS
_dSU
_kCM
_fBF
_gV
999 _c485993
_d485993