000 01158ng a2200229 a 4500
001 486014
005 20191119052315.0
007 v
008 070207s2004 tha
090 _aCDG
_b.ศ6466
245 0 0 _aศิลปการแสดง รำวงพื้นบ้านของชาวโพหัก อ. บางแพ
_h[วีดิทัศน์].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),
_c[2547?]
300 _a2 ซีดี-รอม :
_bเสียง, สี ;
_c4 3/4 นิ้ว.
650 4 _aหนังตะลุง.
650 4 _aเพลงพื้นเมืองไทย
_zไทย
_zราชบุรี.
_9512880
650 4 _aการรำพื้นบ้านไทย
_zไทย
_zราชบุรี.
_9512878
650 4 _aศิลปะการแสดง
_zไทย
_zราชบุรี.
_9512881
710 2 _aศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
942 _cCD
997 _aBF, VB
_bWU
_dYS
_kCM
999 _c486014
_d486014