000 01991nam a2200313 a 4500
001 490091
005 20200602133631.0
007 t
008 070411s2006 0 tha
020 _a9749914600
035 _a(OCoLC)610149418
050 _aK1196.ก35
_bอ37
130 0 _aอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล
_d(2549)
_9517622
245 1 0 _aอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 /
_cอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ; ฉบับภาษาไทยโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bกลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,
_c[2549?]
300 _a125, 125 หน้า.
500 _aแปลจาก: Maritime labour convention, 2006.
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
630 0 4 _aอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล
_d(2549)
_9517622
650 4 _aลูกเรือสินค้า
_xสถานภาพทางกฎหมาย.
_9504390
630 0 4 _aMaritime Labour Convention
_d(2006)
_9524989
650 4 _aMerchant mariners
_xLegal status, laws, etc.
_9322517
710 2 _aองค์การแรงงานระหว่างประเทศ.
710 2 _aกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.
740 0 _aMaritime labour convention, 2006
942 _cREF
_03
_2lcc
997 _aMS, WD
_bAS
_dSU
_kCM
999 _c490091
_d490091