000 01574nam a2200253 a 4500
001 492600
005 20200602134246.0
007 t
008 070528s2007 0 tha
035 _a(OCoLC)934533051
050 _aKPT3237
_b.อ644
100 0 _aอารยา กิตติเวช,
_d2511-
_9125281
245 1 0 _aสัญญาสัมปทาน :
_bศึกษาเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติเป็นผู้รับสัมปทานในประเทศไทย = Concession contracts : the study of foreign investors as concessionaires in Thailand /
_cโดย อารยา กิตติเวช.
246 1 1 _aConcession contracts :
_bthe study of foreign investors as concessionaires in Thailand
260 _a[กรุงเทพ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2550.
300 _a15, 645 แผ่น.
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต.
650 4 _aสัมปทาน
_zไทย.
_9279281
650 4 _aการลงทุนของต่างประเทศ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9113637
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/0536/01TITLE.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_07
_2lcc
997 _aMS
_bWU
_dSS
_kCM
999 _c492600
_d492600