000 01623nam a2200277 a 4500
001 492661
005 20200602134254.0
007 ta
008 080929s2007 th 0 tha
020 _a9789742885281
020 _a9742885281
035 _a(OCoLC)858444454
050 _aKPT659.ก28
_b2550
110 2 _aไทย.
_tกฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.
_9357442
245 1 0 _aประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ; พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 /
_cรวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].
246 1 0 _aพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2550 [2007]
300 _a93 หน้า.
650 4 _aการถือครองที่ดิน
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_938280
650 4 _aอสังหาริมทรัพย์
_xการประเมินราคา
_zไทย.
_987592
700 0 _aธีระพล อรุณะกสิกร.
_939435
740 0 _aพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497.
942 _cREF
_2lcc
997 _aBF, PI
_bAS
_dWD
_kPR
999 _c492661
_d492661