000 01852nam a2200253 a 4500
001 496415
005 20200602135314.0
007 t
008 070719s2007 0 tha
020 _a9789748003962
035 _a(OCoLC)607471762
050 _aHD30.25
_b.ป423 2550
100 0 _aประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ.
_9446041
245 1 0 _aการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการและกรณีศึกษา /
_cโดย ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 4, (ฉบับปรับปรุงใหม่).
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบริษัท ซี.วี.แอล. การพิมพ์ จำกัด,
_c2550.
300 _a290 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aการจัดการอุตสาหกรรม
_xแบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
_988733
989 0 _aประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ.
_d[กรุงเทพฯ] : สุมนพับลิชชิ่ง, 2546.
_etha
_tการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ =
989 0 _aประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ.
_bพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
_dนนทบุรี : บริษัท ซี.วี.แอล. การพิมพ์, 2547.
_etha
_tการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการและกรณีศึกษา /
942 _cGB
_012
_2lcc
997 _aBF, VB
_bAS
_dYS
_kCM
999 _c496415
_d496415