000 01290nam a2200241 a 4500
001 496457
005 20211128154247.0
007 t
008 070719s2007 0 tha
020 _a9747840030
035 _a(OCoLC)456604214
050 _aKPT1147
_b.ว626
100 0 _aวิชา มหาคุณ,
_d2489-
_933190
245 1 0 _aคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลายเรื่องกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ /
_cวิชา มหาคุณ.
246 1 0 _aกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,
_c2550.
300 _a310 หน้า.
650 4 _aการฟื้นฟูบริษัท
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9418722
650 4 _aล้มละลาย
_zไทย.
_985678
942 _cGB
_011
_2lcc
997 _aBF, TW
_bAS
_dST
999 _c496457
_d496457