000 01863nam a2200253 a 4500
001 498370
005 20211103085453.0
007 t
008 070831s2005 0 tha
020 _a9744177535
035 _a(OCoLC)880772671
050 _aKPT3183
_b.ค74
245 0 0 _aคู่มือพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง /
_cบรรณาธิการ เรวดี สกุลพาณิชย์.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bกรมศิลปากร,
_c2548.
300 _a263 หน้า :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
610 2 4 _aกรมศิลปากร
_xกฎและระเบียบปฏิบัติ.
_9551187
650 4 _aทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
_xการคุ้มครอง
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9288349
650 4 _aพิพิธภัณฑ์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9221220
700 0 _aเรวดี สกุลพาณิชย์.
_9474342
942 _cGB
_014
_2lcc
997 _aMS, PI
_bAS
_dSU
999 _c498370
_d498370