000 01644nam a2200253 a 4500
001 499599
005 20200801171343.0
007 t
008 070921s2007 0 tha
035 _a(OCoLC)934534814
050 _aJQ1745.ก55น4
_bพ437
100 0 _aพรรณพักตร์ ศิรพันธุ์,
_d2523-
_9525484
245 1 0 _aปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานครของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด /
_cโดย พรรณพักตร์ ศิรพันธุ์.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2550.
300 _a8, 132 แผ่น .
500 _aภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aนโยบายของรัฐ
_zไทย.
650 4 _aนโยบายศาสตร์.
_9247737
650 4 _aการควบคุมยาเสพติด
_zไทย
_zกรุงเทพฯ
_9403541
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/po/0130/01TITLE.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cGB
_010
_2lcc
997 _aMS
_bWU
_dCN
_fMS
_gV
999 _c499599
_d499599