000 01030nam a2200241 a 4500
001 506849
005 20210622093812.0
007 t
008 080207s2007 0 tha
020 _a9789744473455
035 _a(OCoLC)880778811
050 _aKPT924
_b.ส56
100 0 _aสหัส สิงหวิริยะ.
_965796
245 1 0 _aคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า /
_cสหัส สิงหวิริยะ.
246 1 3 _aคำอธิบายตัวแทน นายหน้า
260 _aกรุงเทพฯ :
_bนิติบรรณการ,
_c2550.
300 _a143 หน้า
650 4 _aตัวแทน (กฎหมาย)
_zไทย.
_951176
650 4 _aนายหน้า
_xสถานภาพทางกฎหมาย
_zไทย.
_951177
942 _cGB
_019
_2lcc
997 _aSG, WU
_bWU
_dYU
_gV
999 _c506849
_d506849