000 01820nam a2200265 a 4500
001 507929
005 20200602142031.0
007 t
008 080225s2002 0 tha
035 _a(OCoLC)934537887
050 _aKPT3075.ก23
_b2545
245 0 0 _aร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.-- สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว /
_cจัดทำโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนัก,
_c2545 [2002]
300 _a89, 42 หน้า :
_bภาพประกอบ.
449 _a00000004 หนังสือใหม่ ก.ย. 56
490 1 _aเอกสารประกอบการพิจารณา ;
_vลำดับที่ 4
650 4 _aประกันสุขภาพแห่งชาติ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9432688
650 4 _aบริการทางการแพทย์
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9428909
650 4 _aกฎหมายสาธารณสุข
_zไทย.
_995962
710 2 _aสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
_bสำนักวิชาการ.
_9521907
830 0 _aเอกสารประกอบการพิจารณา (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักวิชาการ) ;
_vลำดับที่ 4.
942 _cGB
_03
_2lcc
997 _aPC, AS
_bAS
_dYU
_jWU
999 _c507929
_d507929