000 03293cam a2200337 4500
001 50849
005 20200602000125.0
008 s1983 0 tha
035 _a(OCoLC)934570263
050 _aHC462.9
_b.บ58
100 0 _aบัญญัติ สุรการวิทย์.
_939996
245 1 0 _aความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 10 ปี หลังการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น.
260 _aกรุงเทพฯ,
_bสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น และ สถาบันญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2525.
300 _a181 หน้า.
_bภาพประกอบ. ตาราง.
505 0 _aเศรษฐกิจญี่ปุ่นและระบบทุนนิยมโลกในทศวรรษ 1980 โดย สุวินัย ภรณีวลัย.- 10 ปีของการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น: ภาพพจน์ที่เปลี่ยนแปลง โดย บัณฑิต ธรรมตรีรัตน์ และคนอื่น ๆ.- การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น:ลักษณะและกลไกแห่งการพึ่งพา โดย สุธี ประศาสน์เศรษฐ.- อิทธิพลทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นต่อไทย โดย อนุช อาภาภิรม.- การ์ตูนญี่ปุ่นกับเด็กไทยจากมดเอ็กซ์สู่แมวโดเรมอน โดย อรทัย ศรีสันติสุข.
651 4 _aญี่ปุ่น
_xภาวะเศรษฐกิจ.
_927163
651 4 _aญี่ปุ่น
_xความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.
_939998
700 0 _aสุวินัย ภรณวลัย.
700 0 _aบัณฑิตย์ ธรรมตรีรัตน์.
_986491
700 0 _aสุธี ประศาสน์เศรษฐ.
_9199004
700 0 _aอนุช อาภาภิรม,
_d2483-
_933047
700 0 _aอรทัย ศรีสันติสุข.
_949545
740 0 _aเศรษฐกิจญี่ปุ่นและระบบทุนนิยมโลกในทศวรรษ 1980.
740 0 _a10 ปีของการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น: ภาพพจน์ที่เปลี่ยนแปลง.
740 0 _aการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น:ลักษณะและกลไกแห่งการพึ่งพา.
740 0 _aอิทธิพลทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นต่อไทย.
740 0 _aการ์ตูนญี่ปุ่นกับเด็กไทยจากมดเอ็กซ์สู่แมวโดเรมอน.
942 _cGB
_022
_2lcc
997 _cV
999 _c50849
_d50849