000 01835nam a2200265 a 4500
001 510523
005 20200602142813.0
007 t
008 080501s2007 0 tha
035 _a(OCoLC)934538088
050 _aJQ957
_b.พ426
100 0 _aพรชัย น้อยบ้านโง้ง,
_d2525-
_9496257
245 1 0 _aสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว :
_bโครงสร้างบทบาทอำนาจหน้าที่และการบริหารงาน /
_cพรชัย น้อยบ้านโง้ง.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,
_c2550.
300 _aก-ฉ, 95 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
500 _aพร้อมด้วยภาคผนวก: รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2546)
610 1 4 _aลาว.
_bสภาแห่งชาติ.
_xอำนาจและหน้าที่.
_9561423
650 4 _aอำนาจนิติบัญญัติ
_zลาว.
_9561424
651 4 _aลาว
_xการเมืองและการปกครอง.
_961194
650 4 _aรัฐธรรมนูญ
_zลาว.
740 0 _aรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2546)
942 _cGB
_2lcc
997 _bAS
_dYS
999 _c510523
_d510523