000 01987nas a2200337 a 4500
999 _c510748
_d510748
001 510748
005 20191029093351.0
007 ta
008 080508c20069999 ar 1 tha
035 _a(OCoLC)934538326
050 _aQ180.ท9
_bก616
111 2 _aการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ.
_9554579
245 1 0 _aการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ =
_bThailand Research Expo /
_cจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
246 1 1 _aThailand Research Expo
246 1 3 _aบันทึกเปิดโลกงานวิจัย :
_bการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงาน,
_c2549-
300 _aเล่ม :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)
310 _aรายปี
362 0 _a2549-
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
500 _aปี 2556 ใช้ชื่อ: มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ.
505 0 _a[ล. 1.] กำหนดการ รายชื่อและประวัติวิทยากร -- [ล. 2.] บันทึก...เปิดโลกงานวิจัย -- [ล. 3.] Proceedings.
650 4 _aวิจัย
_zไทย
_xนิทรรศการ.
_9514727
650 4 _aวิจัย
_zไทย
_xการประชุม.
710 2 _aสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
740 0 _aบันทึก...เปิดโลกงานวิจัย.
740 0 _aมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ.
942 _cGB
_2lcc
997 _bPI
_dYU, KD, OP
_gV, PW, RU, KD
_iCN, NS
_kCN