000 00914nam a2200205 a 4500
001 511195
005 20161212191502.0
007 t
008 080516s2008 0 tha
035 _a(OCoLC)934538292
090 _a291/2552
245 0 0 _aผลงานด้านการต่างประเทศของรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ตุลาคม 2549-มกราคม 2551.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bกระทรวงการต่างประเทศ,
_c2551.
300 _a48 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
651 4 _aไทย
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_y2549-2551.
_9582643
710 2 _aกระทรวงการต่างประเทศ.
942 _cDOC
_01
997 _bTW
_dST
_gV
999 _c511195
_d511195