000 01565nas a2200265 a 4500
001 511455
005 20210422094649.0
007 ta
008 080527c20079999th ar 0 0tha
035 _a(OCoLC)934538462
050 _aLG395.ก232
_bธ414
110 2 _934007
_aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
245 1 0 _aรายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2550- [2007]-
300 _aเล่ม :
_bภาพประกอบ.
310 _aรายปี
362 0 _a2549-
449 _a00000011 หนังสือใหม่ ก.พ. 56
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
_xการประเมินผล
_xวารสาร.
_9562539
650 4 _aมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
_zไทย
_xการบริหาร
_xการประเมินผล
_xวารสาร.
_9516198
710 2 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bงานประกันคุณภาพการศึกษา.
_9581726
942 _cREF
_2lcc
_02
997 _bAS
_dWU
_fOP
_gV
_jWT
_kWD
_iKB
999 _c511455
_d511455