000 03272nam a2200361 a 4500
001 512480
005 20210225085420.0
007 t
008 080606s2006 0 tha
020 _a9749454286
035 _a(OCoLC)693790682
050 _aKPT2460
_b.ร642 2549
245 0 0 _aรายงานประเมินผลการปฏิบัติของไทยตามพันธกรณีการเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 /
_cโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย ; ผู้แปล กลุ่มงานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สำนักบริหารกลาง = Assessing Thailand's compliance with the obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights and in relations with the Constitution / by the National Human Rights Commission of Thailand ; translator, International Human Rights Affairs Units.
246 1 _iชื่อเหนือชื่อเรื่องที่ปกนอก:
_aการสานสร้างสภาวะสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในสังคมไทย
246 1 4 _aรายงานการประเมินผลการปฏิบัติของไทยตามพันธกรณีการเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
_c2549 [2006]
300 _aก-ฉ, 30, xxxx หน้า.
449 _a000006 หนังสือใหม่ ก.ค. 55
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
650 4 _aสิทธิพลเมือง
_zไทย.
650 4 _aCivil rights
_zThailand.
650 4 _aสิทธิทางการเมือง
_zไทย.
_9315664
650 4 _aPolitical rights
_zThailand.
_9653342
710 2 _aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
710 1 _aThailand.
_bNational Human Rights Commission.
710 2 _aกลุ่มงานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ.
_9540811
710 2 _aInternational Human Rights Affairs Units.
_9540812
740 0 _aAssessing Thailand's compliance with the obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights and in rela0tions with the Constitution.
942 _cGB
_04
_2lcc
997 _bPI
_dTW
_gV
_jWT
_kST
999 _c512480
_d512480