000 01448nam a2200229 a 4500
001 513296
005 20211227151002.0
007 t
008 080618s2007 0 tha
020 _a9789741357291
035 _a(OCoLC)529321032
050 _aKPT2467.ส34
_bม64
100 0 _aมาลี พฤกษ์พงศาวลี.
_951936
245 1 0 _aสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง :
_bพันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียง /
_cมาลี พฤกษ์พงศาวลี.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
_c2550.
300 _a311 หน้า :
_bส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.
650 4 _aสิทธิสตรี
_zไทย.
_9140962
989 0 _aมาลี พฤกษ์พงศาวลี.
_bพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
_dกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2552.
_etha
_tสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง :
_z9786167213033
942 _cGB
_054
_2lcc
997 _bPI
_dYU
_gV
999 _c513296
_d513296