000 01033ng a2200229 a 4500
001 513346
005 20191119055313.0
007 v
008 080619s2007 tha
090 _aCDG
_b.ว6567ห63
100 0 _aวิสินี คณาวิวัฒน์.
_9541881
245 1 0 _aหัดทำเค้ก
_h[วีดิทัศน์] =
_bCake recipe /
_cวิสินี คณาวิวัฒน์.
246 1 _aCake recipe
260 _aกรุงเทพฯ :
_bเอ็มไอเอส,
_c2550.
300 _a2 ซีดี-รอม ใน 1 ตลับ :
_bเสียง, สี ;
_c4 3/4 นิ้ว +
_eคู่มือ 1 เล่ม.
500 _aคู่มือ เรียบเรียงเนื้อหาโดย จริญญาพร สวยนภานุสรณ์.
650 4 _aเค้ก.
700 0 _aจริญญาพร สวยนภานุสรณ์.
_9541653
942 _cCD
997 _dVB
_kCN
999 _c513346
_d513346