000 01102ng a2200229 a 4500
001 513507
005 20191119055322.0
007 v
008 080624s2007 tha
090 _aCDG
_b.ว65826ท73
100 0 _aวีรนิจ ทรรทรานนท์.
_9431313
245 1 0 _aเทคนิคการถ่ายภาพบุคคล
_h[วีดิทัศน์] =
_bPortrait photography /
_cวีรนิจ ทรรทรานนท์.
246 1 1 _aPortrait photography
260 _aกรุงเทพฯ :
_bเอ็มไอเอส,
_c[2550?]
300 _a1 ซีดี-รอม :
_bเสียง, สี ;
_c4 3/4 นิ้ว +
_eคู่มือ 1 เล่ม.
500 _aคู่มือ เรียบเรียงเนื้อหาโดย วราลี สิทธิจินดาวงศ์.
650 4 _aการถ่ายภาพบุคคล.
_997908
700 0 _aวราลี สิทธิจินดาวงศ์.
_9481048
942 _cCD
997 _dVB
_kCN
999 _c513507
_d513507