000 01275cam a2200253 a 4500
001 513654
005 20211110163246.0
007 t
008 080626s2008 0 tha
020 _a9789740671954
035 _a(OCoLC)860797846
050 _aKPT640
_b.ว646 2551
100 0 _aวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์,
_d2495-
245 1 0 _aคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 4 /
_cวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.
246 1 4 _aคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bหสม. แก้วขวัญช้าง,
_c2551.
300 _a385 หน้า.
650 4 _aทรัพย์ (กฎหมาย)
_zไทย.
_9230981
650 4 _aทรัพย์สิน
_zไทย.
_9128378
942 _cGB
_0128
_2lcc
997 _aSG
_dVB
_gV
999 _c513654
_d513654