000 00982nam a2200229 a 4500
001 513819
005 20200602143752.0
007 t
008 080630s2008 0 tha
020 _a9789742886295
020 _a9789740564416
035 _a(OCoLC)707057812
050 _aKPT2970.ก352551
_bป46
100 0 _aประวีณ ณ นคร.
_913291
245 1 0 _aพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พร้อมด้วยสรุปสาระสำคัญและคำอธิบายรายมาตรา /
_cประวีณ ณ นคร.
260 _aกรุงเทพฯ :
_dบริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด,
_c2551.
300 _a188 หน้า.
650 4 _aราชการพลเรือน
_zไทย.
942 _cGB
_019
_2lcc
997 _aBF
_dYU
_gV
999 _c513819
_d513819