000 00848nj a2200193 4500
001 519405
005 20191119055952.0
007 s
008 081001s2008 tha
090 _aCDG
_b.พ4639ช65
100 0 _aพระมิตซูโอะ คเวสโก.
_9509395
245 1 0 _aชั่วโมงแห่งความคิดดี
_h[วัสดุบันทึกเสียง] /
_cโดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
_c[2551?]
300 _a1 ซีดี-รอม ;
_c4 3/4 นิ้ว.
650 4 _aอานาปานสติ.
_991046
942 _cCD
997 _aBF
_dVB
999 _c519405
_d519405