000 01002nam a2200241 a 4500
001 519602
005 20210819113419.0
007 t
008 081006s2008 0 tha
020 _a9789742886653
035 _a(OCoLC)860792876
050 _aKPT504
_b.จ65 2551
100 0 _aจำปี โสตถิพันธุ์.
_9159103
245 1 0 _aคำอธิบายนิติกรรม-สัญญา /
_cศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 13, ปรับปรุงใหม่.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bบริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด,
_c2551.
300 _a552 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aนิติกรรม
_zไทย.
_936563
650 4 _aสัญญา
_zไทย.
_995826
942 _cGB
_028
_2lcc
997 _aBF
_dVB
_gV
_jWU
999 _c519602
_d519602