000 01205nam a2200253 a 4500
001 524094
005 20201101172546.0
007 t
008 081225s2008 0 tha
020 _a9743602602
035 _a(OCoLC)934542521
050 _aKPT2720
_b.ก633
100 0 _aกิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
_9554469
245 1 0 _aกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย) =
_bThai administration law /
_cกิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
246 1 0 _aกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
246 1 1 _aThai administration law
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสมาธรรม,
_c2551.
300 _a390 หน้า :
_bภาพประกอบ.
650 4 _aกฎหมายปกครอง
_zไทย.
942 _cGB
_07
_2lcc
997 _aBF
_dWD
_gV
999 _c524094
_d524094