000 00862ng a2200193 a 4500
001 525377
005 20090902090700.0
007 v
008 090115s2007 tha
090 _aCDG
_b.ว735จ73
100 0 _aวุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์,
_d2495-
_966005
245 1 0 _aจุดเปลี่ยนประเทศไทย
_h[วีดิทัศน์] /
_cวุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสถาบันสหสวรรษ,
_c[2550?]
300 _a1 ซีดี-รอม (45 นาที) :
_bเสียง, สี ;
_c4 3/4 นิ้ว.
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง
_y2549-?
942 _cCD
997 _aBF
_dVB
999 _c525377
_d525377