000 01402nam a2200253 a 4500
001 525535
005 20200602150722.0
007 t
008 090120s2008 0 tha
020 _a9789740323662
035 _a(OCoLC)881069240
050 _aKPT2720
_b.ม6354 2551
100 0 _aมานิตย์ จุมปา.
_9291941
245 1 0 _aคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยหลักทั่วไป /
_cมานิตย์ จุมปา.
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2551.
300 _a338 หน้า :
_bภาพประกอบ.
500 _aพิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง ชื่อเรื่อง: คำอธิบายกฎหมายปกครอง. เล่ม 1, ว่าด้วยหลักทั่วไป.
650 4 _aกฎหมายปกครอง
_zไทย.
740 0 _aคำอธิบายกฎหมายปกครอง.
_nเล่ม 1,
_pว่าด้วยหลักทั่วไป.
942 _cGB
_03
_2lcc
997 _aBF
_dVB
_gV
_iCM
_jWT
999 _c525535
_d525535